Design a site like this with WordPress.com
Get started

Phân hệ Quản trị hệ thống – BMS.trade

Source: Phân hệ Quản trị hệ thống – BMS.trade TÍNH NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH Phần này sẽ giới thiệu tổng quát Phần mềm quản lý kinh doanh BMS.trade, bao gồm các phân hệ và các nghiệp vụ cũng như tổ chức dữ liệu, cách thức xử lý số liệu và các chức năng của chương trình. …

Giải mã nghiệp vụ quản lý mua hàng trong phần mềm Vsoft BMS

Source: Giải mã nghiệp vụ quản lý mua hàng trong phần mềm Vsoft BMS Phân hệ quản lý mua hàng hỗ trợ doanh nghiệp quản lý quá trình đặt hàng, quá trình giao hàng của nhà cung cấp, quản lý quá trình nhập kho và theo dõi hàng xuất trả về cho nhà cung cấp. …

Đầy đủ về nghiệp vụ bán hàng trong phần mềm Bms Vsoft

Source: Đầy đủ về nghiệp vụ bán hàng trong phần mềm Bms Vsoft Việc theo dõi tình hình bán hàng của doanh nghiệp là công việc hết sức quan trọng đối với nhà quản lý. Nắm được tình hình thực tế đặt hàng, bán hàng, cũng như các thông tin liên quan tại bộ phận …

Nghiệp vụ quản lý thu chi trên phần mềm Vsoft Bms

Source: Nghiệp vụ quản lý thu chi trên phần mềm Vsoft Bms Phân hệ này giúp quản lý tất cả các hoạt động thu, chi, như thu chi công nợ, thu tiền gối đầu, chi tiền hoa hồng, chi tạm ứng lương, chi tiền lương và các khoản thu chi khác. Đồng thời theo dõi …

Tính năng quan trọng: Phân hệ báo cáo trong phần mềm quản lý BMS Vsoft

Phân hệ báo cáo: Đây là phân hệ quan trọng và cần thiết nhất đối với nhà quản lý, nó cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ hoạt động kinh doanh diễn ra trong doanh nghiệp. Việc có thể truy xuất cơ sở dữ liệu tại mọi nơi, tại mọi thời điểm giúp …

(Review) tính năng quản lý nhân viên bằng phần mềm

Phân hệ này bao gồm các tính năng giúp quản lý danh sách nhân viên, chấm công và tự động tính lương cho nhân viên. Ngoài ra, hỗ trợ đặt mục tiêu bán hàng cho từng nhân viên và tính chiết khấu cho nhân viên khi đạt doanh số. Cung cấp các báo cáo thống …

Hướng dẩn nhanh 15 bước sử dụng phần mềm BMS Vsoft

MỘT SỐ BƯỚC TRIỂN KHAI TRONG PHẦN MỀM BMS.TRADE Mục tiêu Dòng sản phẩm phần mềm Quản lý kinh doanh – VsoftBMS.trade được Vsoft xây dựng với mục tiêu hàng đầu là hỗ trợ các cơ sở, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua bán hàng hoá, dịch vụ  có được một công cụ quản lý tổng thể và thống …

SỰ THẬT VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG AI CŨNG PHẢI BIẾT (PHẦN 2)

SỰ THẬT VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG AI CŨNG PHẢI BIẾT (PHẦN 2) #Vsoft #Vsoft_Group #PhầnMềmBánHàng #PhânMềmQuảnLýBánHàng   Source: SỰ THẬT VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG AI CŨNG PHẢI BIẾT (PHẦN 2)  

5 SỰ THẬT VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG AI CŨNG PHẢI BIẾT (PHẦN 1)

5 SỰ THẬT VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG AI CŨNG PHẢI BIẾT (PHẦN 1) #VSOFT #VsoftGroup #Phần_Mềm_Bán_Hàng #Phân_Mềm_Quản_Lý_Bán_Hàng Source: 5 SỰ THẬT VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG AI CŨNG PHẢI BIẾT (PHẦN 1)