Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tính năng quan trọng: Phân hệ báo cáo trong phần mềm quản lý BMS Vsoft

Phân hệ báo cáo: Đây là phân hệ quan trọng và cần thiết nhất đối với nhà quản lý, nó cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ hoạt động kinh doanh diễn ra trong doanh nghiệp.

Việc có thể truy xuất cơ sở dữ liệu tại mọi nơi, tại mọi thời điểm giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin nhanh chóng để từ đó có thể đưa ra những chiến lược phát triển mới, những quyết định thay đổi kịp thời đem lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Sơ đồ chức năng

BMS

Báo cáo kho hàng

Cung cấp thông tin về thẻ kho, hàng tồn kho, tình hình nhập – xuất – tồn kho trong kỳ, chi tiết phát sinh nhập trong kỳ, chi tiết phát sinh xuất trong kỳ, các thông tin về hàng hóa luân chuyển trong kỳ.

Báo cáo mua hàng

Gồm hệ thống các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ mua hàng: chi tiết công nợ phải trả, tổng hợp công nợ phải trả, thống kê nợ quá hạn, chi tiết tiền mua hàng, chi tiết tiền xuất trả hàng, chi tiết tiền trả công nợ, danh sách chứng từ công nợ chưa trả, chi tiết công nợ theo phiếu nhập.

Báo cáo bán hàng

Gồm các báo cáo thống kê về công nợ phải thu của khách hàng, thống kê nợ quá hạn, chi tiết bán hàng cho khách, chi tiết nhập hàng trả lại, chi tiết tiền thu của khách, danh sách chứng từ công nợ chưa thu, chi tiết công nợ theo phiếu xuất.

Chấm công – tính lương

Hệ thống báo cáo liên quan đến nhân sự – tiền lương như: bảng chấm công, bảng lương tháng, bảng lương tổng hợp, thống kê tạm ứng, thống kê chi lương.

Báo cáo thu chi

Bao gồm các báo cáo liên quan đến thu chi – quỹ tiền: quỹ tiền mặt, tổng hợp theo loại tiền tệ, báo cáo các khoản thu khác, báo cáo các khoản chi khác, danh sách phiếu thu công nợ, danh sách phiếu chi công nợ, danh sách phiếu chi hoa hồng, sổ chi tiết tài khoản ngân hàng.

Báo cáo nhân viên kinh doanh

Tập hợp các báo cáo liên quan đến nhân viên kinh doanh như: chi tiết bán hàng, chi tiết công nợ phải thu, tổng hợp công nợ phải thu, chi tiết tiền thu công nợ, tổng hợp nhóm hàng bán theo nhân viên, tổng hợp hàng báo theo NV-KH-Hàng hóa, thống kê tiền chiết khấu của nhân viên

Báo cáo tổng hợp

Tổng hợp các thông tin quản trị, thống kê kết quả hoạt động kinh doanh: tổng kết bán hàng theo hàng hóa, tổng kết bán hàng theo khách hàng, tổng hợp bán hàng theo hàng hóa – KH, liệt kê hóa đơn bán hàng có VAT, liệt kê hóa đơn nhập hàng có VAT, kêt quả hoạt động kinh doanh, vốn kinh doanh, phiếu xuất tổng hợp.

Địa chỉ liên lạc và hỗ trợ

Phòng hỗ trợ sản phẩm BMS.trade – Công Ty Trí Tuệ Việt

Địa chỉ: 10(A2), Phổ Quang, P.2, Quận Tân Bình, TPHCM

Tel :08.39977 460 – 461 – 462 Fax: 08.3845 4031

Email: hotro@vsoftgroup.com Website: www.vsoftgroup.com forum.vsoftgroup.com

  • Hệ Thống CH thực phẩm chay Âu lạc
  • Hệ thống CH trang sức Hiếu Hạnh
  • Shop Thời Trang Banana
  • Nhà sách Đức Bà Hòa Bình
  • Siêu thị thời trang Phan Rang
  • Hệ Thống shop thời trang Miss Sixty & Enegrie
  • Công ty phát hành sách Phan Thị
  • Hệ thống nhà thuốc (GPP) E Pharmacy
  • Mỹ Phẩm Phạm Duy
  • Văn Phòng phẩm Sao Mai

Và một số Siêu thị, Cửa hàng khác ………… (Xem chi tiết tại website www.vsoftgroup.com)

Source: Tính năng quan trọng: Phân hệ báo cáo trong phần mềm quản lý BMS Vsoft

 

Advertisement

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: